Študijný poradca pre študentov sociálnej práce

    Vedeli ste, že na Katedre sociálnej práce pôsobí študijný poradca?

    Je ním dr. Daniel Markovič, vedúci Katedry sociálnej práce. Aké sú jeho úlohy? 

    • Informovať študentov o štruktúre príslušného študijného programu, o pravidlách štúdia na bakalárskych a magisterských študijných programov vrátane možností voľby predmetov. 
    • Riešiť a organizovať záležitosti týkajúce sa štúdia.  

    Študijný poradca je pre študenta prvým kontaktom pri riešení problémov počas štúdia. V prípade záujmu je možné dohodnúť si stretnutie mailom v rámci konzultačných hodín.