Dátum Názov podujatia
  Týždeň vedy a techniky

             Kreatívne možnosti práce s temperovou farbou a ich potenciál na dieťa

             so zdravotným znevýhodnením

  6.12.2023            Špeckársky bazárik   
  10.1.2023            Artplener I.
  26.3. 2023           Svetový deň epilepsie
  4.4. 2023           Projekt ,,Zdravie, Pohyb, Voľný čas a Prevencia“
  12.4.2023           Artplener II.
  18.4.2023           Projekt ,,Zdravie, Pohyb, Voľný čas a Prevencia“
  18.4.2023           Zážitkom k novým poznatkom I.
  6.5.2023           Zážitkom k novým poznatkom II.
  12.5.2023

            Exkurzia:  Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu  

            a Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

  14.6. 2023

            Odborno-metodický plenér