Dátum  Názov podujatia
  16.10. - 17.10. 2023 Teória v praxi – Telesná a športová výchova a voľný čas  ( workshop, prednáška a kultúrnospoločenské vystúpenie - spolupráca katedier  ŠP, PEP, TVŠ)
  6.11.-12.11.2023 Týždeň vedy a techniky
  8.11.2023 Deň otvorených dverí
  8.11.2023

  Exkurzia:  Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu  a Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

  5.2. - 6.2. 2024 Expresívne terapie vo vedách o človeku - medzinárodná vedecká konferencia