Začiatok (dátum, čas):3. 11. 2022, 6:00
    Koniec (dátum, čas):3. 11. 2022, 18:00
    Miesto:Žilina
    Usporiadateľ:Iné
    Kategória:Súťaže
    Zameranie:iné