Dokráčali sme až na vrchol

  Súčasťou predmetu Kurz vysokohorskej turistiky je okrem iných turistických a horolezeckých aktivít aj absolvovanie zaistenej turistickej cesty známej ako via ferrata.
  Dokráčali sme až na vrchol

  Štúdium na univerzite je ako cesta na vrchol kopca. Kým pri jednom je odmenou zväčša krásny výhľad, v tom druhom vzdelanie ocenené diplomom. V oboch prípadoch zostáva zväčša aj pocit zadosťučinenia  z dobre vykonanej práce a predvedeného výkonu.

  Tretiaci z odboru Telesná výchova dokráčali na vrchol kopca už teraz, v novembri. Ešte síce nie toho najvyššieho s promóciou a diplomom, ale skutočného, turistického, ktorý im priniesol adrenalín, zážitok a napokon aj kredity.

  Súčasťou predmetu Kurz vysokohorskej turistiky je okrem iných turistických a horolezeckých aktivít aj absolvovanie zaistenej turistickej cesty známej ako via ferrata. Pod odborným vedením Mgr. Ľuboslava Šišku, PhD. sa skupina  študentov a vyučujúcich, vybrala počas slnečného novembrového dňa na najbližšiu, jedinú zaistenú cestu na Liptove. 

  Ferrata Dve veže v Liptovských Revúcach, časti Zahorovo sa nachádza v nadmorskej výške 800 m. n. m. Prevýšenie jednotlivých až deviatich ciest dosahuje od 20 do 70 metrov. Odmenou za turistický výkon bol nielen náučný chodník o miestnej faune a flóre, ale aj nádherné jesenné výhľady na nízkotatranské vrcholy Končitá či Malý Zvolen, ale aj tie veľkofatranské Krížna a Frčkov. 

  Semináre na via ferrate Dve veže boli príjemným spestrením vysokoškolského štúdia, malým kolektívnym utužením vzťahov, ale pre budúcich učiteľov najmä návodom a praktickým cvičením, ako takéto netradičné túry, no obľúbené výlety do prírody v budúcnosti absolvovať so svojimi žiakmi. 

  Autor: Jozef Zentko