EXCELLENCE BOOST ERASMUS+ PROJECT TRAINING IN NIGERIA

    PROJEKTOVÉ ŠKOLENIE ERASMUS+ V NIGÉRII, Lagos, 27. novembra do 1. decembra 2023

    Deloris Mundo Limited, Nigéria s registračným číslom: RC 1572496 registrovaná podľa zákonov Nigérijskej federatívnej republiky realizovala účasť projekt EXCELLENCE BOOST (číslo projektu: 101092481).

    Únia financovala projektové školiace podujatie v Nigérii. Projekt EXCELLENCE BOOST malo za cieľ zvýšiť osobné a pedagogické kompetencie učiteľov/trénerov a vybudovať kultúru excelentnosti na ich úrovni a organizačnej dimenzii v ich školách. Predchádzajúce projektové podujatia sa konali v Tanzánii v Južnej Afrike a teraz hostile toto podujatie v Nigérii spoločnosť Deloris Mundo Limited. Podujatie sa konalo na ostrove Victoria v Lagose v Nigérii od 27. novembra do 1. decembra 2023. Výdavky ako poistenie, ubytovanie a cestovné náklady a všetky výdavky spojené s týmto podujatím hradila sponzor projektu: Európska únia – v programe Erasmus+.

    Na projekte participuje celkovo 8 krajín, 4 z afrického kontinentu (South Arica, Burundi, Tanzania, Nigeria) a 4 krajiny z Európskeho kontinentu (Latvia, Ireland, Slovakia, Portugal). Našu katedru reprezentovali vedúci katedry Dr. Andrej Hubinák a člen katedry prof. Dr. Jaromír Sedláček (za univerzitu pani prorektorka Asst. Prof. Markéta Rusnáková a doktorandka Master Jana Kamanová). Na školení sa pracovalo v spoločných národných, ale aj zmiešaných skupinách. Rôzne workshopy a prednášky boli zamerané na efektivitu procesov riadenia organizácii na cestu ku zlepšeniu a nájdeniu spoločných prvkov riadenia v rôznych organizáciach. Pomenovaniu dôležitých nevyhnutných, ako aj limitijúcich faktorov pre smerovaniu k vytvoreniu tzv. Smart Organization. (optimalizovaná organizácia) Všetky tréningy boli podrobené spoločnej analýze a hľadaniu východísk. Súčasťou školenia bola aj excelentný prienik kultúr a jeho pozdvihnutie v rámci zúčastnených krajín. Organizátor podujatia naplánoval veľmi bohatý program v jeho celom samotnom priebehu, zameraný na africkú kultúru s osobitým význam pre Nigériu. Napr. Návšteva domu umenia v Lagose, ukážka tradičných tancov starých kmeňov spojených s ich výučbou, návštevou viacerých základných štátnych aj súkromných škôl, taktiež neblaho preslaveným najväčším vodným slumom na svete. Školenie má absolutný prínos v možnostiach implementácie zanalyzovaných pozitivných rozdieloch v riadení organizácie a v priebežnom a udržateľnom rastu s jeho pravidelným vyhodnocovaním. Pre tento účel bol predstavený a využitý project KNOWLO, za ktorým stoja hlavní organizátori z Lotyšskej univerzity v Rige.