Prof. Dr. Elena Bendíková, PhD. sa stala svetovou ambasádorkou pre telesnú výchovu

  Medzinárodná federácia telesnej výchovy a športu (FIEPS) udelila titul svetovej ambasádorky pre telesnú výchovu

   

  Medzinárodná federácia telesnej výchovy a športu (FIEPS) udelila titul svetovej ambasádorky pre telesnú výchovu prof. Dr. Elene Bendíkovej, PhD. za významnú spoluprácu pri rozvoji a oceňovaní pohybovej aktivity a športu.

  Cenu jej odovzdal prezident FIEPS prof. DR. Almir Adolf Gruhn na Európskom kongrese pri príležitosti 100 rokov FIEPS, Galati, Rumunsko, 24. – 28. mája 2023.

  Prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. v súčasnosti pôsobí na Katedre telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

   

  Prof. Dr. Elena Bendíková, PhD. Became World Physical Education Ambassador

  The International Federation of Physical Education and Sports Confersed the Title of World Physical Education Ambassador to Prof. Dr. Elena Bendíková, PhD.

  For the Significant Collaboration in the Development and Appreciation of Physical Activity and Sports.

  The award was received from Word by the President of FIEP, prof. dr. Almir Adolfo Gruhn at the European Congress, on the occasion of 100 years of FIEPS, Galati, Romania, 24-28 May 2023.