Volejbalový turnaj Spišskej diecézy Kežmarok 2023

  Volejbalový turnaj Spišskej diecézy Kežmarok 2023 - aktualita
  Začiatok (dátum, čas):15. 11. 2023, 14:23
  Koniec (dátum, čas):22. 11. 2023, 14:23

  Volejbalový turnaj Spišskej diecézy Kežmarok 2023

   

  V Kežmarku sa cez ostatný víkend v piatok 10. novembra 2023 a v sobotu 11. novembra 2023 – v deň svätého Martina, konal už 29. ročník turnaja Spišskej diecézy, do ktorého sa môžu zapojiť všetky cirkevné školy základné i stredné ako aj naša Katolícka Univerzita v Ružomberku.  Sme veľmi vďační za pozvanie zástupcov Katolíckej Univerzity. Účastníkom turnaja za KU, patrí veľká vďaka, keďže sa v podobnej zostave podarilo obhájiť v konkurencii šiestich tímov striebro z minulého roku. Musíme však povedať, že každý zápas mal náboj a obtiažnosť, ako finálový. Organizátorovi turnaja ZŠ s MŠ svätého Kríža Kežmarok možno vyjadriť veľkú pochvalu a zároveň úprimné Pán Boh zaplať, pretože v skromných podmienkach dokázali urobiť naozaj zázraky. Čo sa týka organizácie, tak zabezpečili na vysokej úrovni otvárací hudobný koncert svojich žiakov, svätú omšu, výborné pohostenie, profesionálnych rozhodcov volejbalu, ktorí pískali najvyššiu súťaž v minulosti. Všetci sme si odniesli len naozaj skvelé športové a emočné zážitky. Turnaj prebiehal v mestskej športovej hale Vlada Janečku v Kežmarku. Organizátorom bola Základná škola MŠ svätého kríža Kežmarok pod vedením p. riaditeľa PaedDr. Pavla Krajčiho. Budúci jubilejný 30. ročník tohto turnaja, ktorý vznikol v Tvrdošíne, by mal organizovať víťaz tohto ostatného turnaja. Tým sa stali členovia družstva zo ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metóda Stará Ľubovňa. Tešíme sa ďalší ročník. Menovite nás reprezentovali na podujatí za Pedagogickú fakultu Andrej Hubinák, vedúci  katedry telesnej výchovy a športu,  za Fakulta zdravotníctva z katedry  fyzioterapie to boli Erik Matuška, Katarína Muranská, Simona Popovičová, Juraj Marton, Alžbeta Raabová a za katedru urgentnej zdravotnej starostlivosti to bol Peter Balco.