WLO - World Leisure Organization na Pedagogickej fakulte v Ružomberku

    Univerzita a fakulta predstavila svoje pôsobisko, potenciál a možnosti spolupráce so svetovou organizáciou.

    Člen predstavenstva  World Leisure Organization (WLO) prof. Miklós Banhidi prijal pracovné pozvanie prof. PaedDr. Eleny Bendíkovej, PhD., Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, ktoré sa konalo 20. 3. 2023  - 22. 3. 2023. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo s fundamentálnym poslaním predstaviť koncepciu, štruktúru a fungovanie WLO – (Svetovej organizácie voľného času) formou pozvanej prednášky, workshopu a osobných stretnutí so študentmi, s vedením fakulty a univerzity so zameraním na voľný čas ako faktoru a prostriedku podporujúci ľudský rast, rozvoj a blahobyt jednotlivcov, komunít a národov okrem iného. 

    Univerzita a fakulta predstavila svoje pôsobisko, potenciál a možnosti spolupráce so svetovou organizáciou. Pracovná návšteva bola obohatená aj návštevou mesta Liptovský Mikuláš a jeho fantastickou prírodnou scenériou a programom. Pozvanej pracovnej návštevy sa zúčastnili aj Dr. habil. PaedDr. B. Dobay, PhD., dlhoročná členka WHO a riaditeľ NIVAMu v Komárne Dr. habil. PaedDr. Ing. István Szőköl, PhD. 

    Katedra telesnej výchovy a športu
    Pedagogická fakulta KU v Ružomberku