Adventný koncert Katedry hudby Pedagogickej fakulty KU

  V podvečer adventnej nedele radosti si pedagógovia a súčasní, ale aj bývalí študenti Katedry hudby PF KU pripravili rozmanitý hudobný repertoár pre širšiu verejnosť vo forme Adventného koncertu.
  Adventný koncert Katedry hudby Pedagogickej fakulty KU

  V podvečer adventnej nedele radosti si pedagógovia a súčasní, ale aj bývalí študenti Katedry hudby PF KU pripravili rozmanitý hudobný repertoár pre širšiu verejnosť vo forme Adventného koncertu. Chrámová akustika Kostola Povýšenia Svätého kríža v Ružomberku umocnila nádheru, vznešenosť, ba miestami až posvätnosť takmer dvojhodinového umeleckého programu. Viditeľným znakom vysokého záujmu o kvalitnú hudobnú kultúru sa stal kostol preplnený poslucháčmi rôznych vekových kategórií. Pätnásť hudobných čísel sprevádzali moderátorské vstupy Janky Bednárikovej, ktorými duchovne a umelecky pozdvihla srdcia prítomných.

  Úvodom sa niesol slávnostný spev z moteta Exultate, jubilate skladateľa W. A. Mozarta: „Tu virgin corona...“, v speváckom stvárnení Martiny Procházkovej za citlivého klavírneho sprievodu Ažary Chakimovej. Oslavné tóny vystriedali subtílne melódie piesní „Skrýše má a paveza má ty jsi,“ a  „Zpívejte Hospodinu píseň novou“ z cyklu Biblické písně A. Dvořáka, ktoré interpretovali študenti Miroslav Maťuga a Rebeka Roziková. Ich hudobné poňatie biblických textov vytvorilo akýsi prechod k ďalšej žalmovej piesni, tentokrát však jazzového charakteru. Skladbu „The Lord is My Shepherd“ od jazzového skladateľa J. Owensa oduševnene zaspievala Barbora Almášiová s klavírnou spoluprácou Michala Króla.

  Prítomní pookriali na duchu i vďaka dvom organovým skladbám. Prvú z nich „Nun Komm der Heiden Heiland“ od J. S. Bacha skvostne stvárnil Kristián Mačák. V organovej hre ho vystriedal Marek Matava nezvyčajnými harmóniami improvizácií prítomných v téme a variáciách na pieseň „Dnes sa Kristus narodil“. Medzi organovými číslami bol priestor venovaný interpretácii dueta P. A. Yona: „Gesu Bambino“. Speváckemu stvárneniu vdýchli život Martina Procházková a Miriam Žiarna s klavírnym sprievodom Janky Bednárikovej. Tento blok uzatvorila kompozícia „O Emmanuel“  určená pre miešaný zbor a sólo od súčasného lotyšského skladateľa Ē. Ešenvaldsa v podaní študentského komorného zoskupenia Per te Domine pod dirigentským vedením Jozefa Horváta.

  Počas večerného adventného programu nechýbal ani jasný, čistý spev gregoriánskeho chorálu. Mužská časť Scholy Cantorum Rosenbergensis predniesla spevy „Anima Christi“ a „Kyrie eleison VI.“ Gregoriánsky hymnus „Adoro te devote“ obohatený o ženskú zložku a komorný orchester zaznel v úprave zoskupenia Canto Católico Chile. Pre účely interpretácie Katedry hudby PF KU ho prepísal Vladimír Fabík. Toto dielo pod taktovkou dirigentky Janky Bednárikovej zožalo nemalý potlesk a vyčarilo nejednu slzičku v očiach. Komorný orchester pod vedením Zuzany Zahradníkovej interpretoval „Pavanu“ od G. Fauré.

  Záverečný blok koncertu bol tvorený zborovými dielami interpretovanými Univerzitným speváckym zborom Benedictus. Kompozície od súčasného nórskeho skladateľa O. Gjeilo: „Ecce Novum“, slovenského skladateľa Ľ. Bernátha: „Domini est terra“ a talianskeho skladateľa M. Frisinu: „Magnificat“ podčiarkli symboliku nedele radosti ako po textovej, tak aj po hudobno-interpretačnej stránke. Vrcholom celého programu boli tzv. ružomberské koledy poľského pôvodu, a to: „Počujte radosť utešenú“, „Ninaj, búvaj“, „Zavítaj Jesu“. Sólových speváckych partov sa ujali Miriam Žiarna a Martina Procházková. Na husliach hral Rastislav Adamko, klavírnej hry sa zhostili Rebeka Roziková a Matej Kosa. Koledy pod vedením zbormajsterky Zuzany Zahradníkovej vzbudili u prítomných pozitívne emócie spojené s pocitom hrdosti na to, že zazneli „naše“ koledy. Z poslucháčov sa však v jednej chvíli stali aj účinkujúci, keď ich dirigentka gestom vyzvala byť súčasťou jedného umeleckého telesa.

  Kvalitný hudobný repertoár pripravený Katedrou hudby PF KU v Ružomberku spoločne s bohatou účasťou divákov, potvrdil stály záujem o klasickú hudbu. Interpretácia starobylých žalmov v nových kompozíciách a formách podotkla ich kristologické proroctvo. S ďalšími prednesenými dielami vytvorili vnem jednoty smerujúceho k narodeniu Spasiteľa. Nech nás interpretácia ako i počúvanie hudby nabáda vyrovnať svoje životné cesty, aby sme spoločne mohli zakúšať jednotu pokoja, lásky a radosti.

  Autor textu: Lenka Radvanská (Katedra hudby PF KU)
  Autor fotografií: Marián Radvanský