1. Apríl - Deň vtákov

  Prednáška spojená s exkurziou
  Začiatok (dátum, čas):1. 4. 2023, 9:00
  Koniec (dátum, čas):1. 4. 2023, 17:00
  Miesto:Liptovské Revúce
  Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
  Kategória:Prednášky
  Zameranie:prírodovedné
  Odborný gestor:doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.

  Ďalšie informácie

  Podnietiť záujem o prírodu a prácu prírodovedca.