Cez hru k poznaniu 6 s podtitulom: Deň detí

  Dopoludnie pre žiakov z primárneho vzdelávania
  Začiatok (dátum, čas):29. 5. 2023, 8:30
  Koniec (dátum, čas):29. 5. 2023, 14:00
  Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
  Kategória:Iné
  Zameranie:pedagogické a učiteľské
  Odborný gestor:PaedDr. Mária Vargová, PhD.