Komorný spevácky koncert študentov

  Organová sieň, FZ KU v Ružomberku
  Začiatok (dátum, čas):14. 4. 2023, 14:00
  Koniec (dátum, čas):14. 4. 2023, 17:00
  Miesto:Organová sieň, FZ KU v Ružomberku
  Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
  Kategória:Iné
  Zameranie:umelecké a výtvarné
  Odborný gestor:PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.