Krajské kolo geografickej olympiády pre stredné školy

  Geografická olympiáda je určená študentom gymnázií a stredných škôl.
  Začiatok (dátum, čas):19. 3. 2024, 8:00
  Koniec (dátum, čas):19. 3. 2024, 14:00
  Miesto:Pedagogická fakulta KU
  Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
  Mesto:Ružomberok
  Kategória:Súťaže
  Zameranie:prírodovedné
  Odborný gestor:RNDr. Ivana Tomčíková, PhD. – predseda Krajskej komisie GO

  Ďalšie informácie

  Študenti stredných škôl, ktorí postúpili zo školských kôl

  METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY Geografickej olympiády (GO), kategórie A, B, Z (stredné školy) Cieľ súťaže:

  Informácie k tvorbe prezentácie písomnej práce/posteru v kategórii A a B Na krajskom kole Geografickej olympiády