Krajské kolo geografickej olympiády pre základné školy

  Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory.
  Začiatok (dátum, čas):16. 4. 2024, 8:00
  Koniec (dátum, čas):16. 4. 2024, 14:00
  Miesto:Pedgogická fakulta KU
  Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
  Mesto:Ružomberok
  Kategória:Súťaže
  Zameranie:prírodovedné
  Odborný gestor:RNDr. Ivana Tomčíková, PhD. – predseda Krajskej komisie GO

  Ďalšie informácie

  Žiaci základných škôl, ktorí postúpili z okresných kôl

  METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY 52. ročník Geografickej olympiády, kategórie E, F, G (ZŠ a OG) školský rok 2023/2024