Laboratórne cvičenia z biológie a chémie

  Aplikované chemické pokusy v biológii
  Začiatok (dátum, čas):2. 5. 2023, 9:00
  Koniec (dátum, čas):30. 6. 2023, 12:00
  Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
  Mesto:Ružomberok
  Kategória:Prednášky
  Zameranie:prírodovedné
  Odborný gestor:Ing. Dana Blahútová, PhD.

  Ďalšie informácie

  Žiakom ZŠ a SŠ škôl budú prezentované aplikované chemické pokusy v biológii, vybrané školské pokusy z cytológie a anatómie vybraných druhov živočíchov s cieľom rozvíjať prírodovednú gramotnosť.