Slávnostné promócie absolventov PF KU v Ružomberku

  Oznamujeme absolventom, že slávnostné promócie sa uskutočnia podľa nasledovného rozpisu
  Slávnostné promócie absolventov PF KU v Ružomberku
  Začiatok (dátum, čas):6. 10. 2022, 8:00
  Koniec (dátum, čas):6. 10. 2022, 11:00
  Miesto:AULA JÁNA PAVLA II.
  Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
  Mesto:Ružomberok
  Kategória:Iné
  Zameranie:iné

  Oznamujeme absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia, že slávnostné promócie sa uskutočnia podľa nasledovného rozpisu:

  06.10.2022 – promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia
  8.00 hod. – sv. omša – Kaplnka sv. Alberta v budove PFKU, Hrabovská cesta1
  10.00 hod. – promócia absolventov, ktorí ukončili štúdium štátnou skúškou v auguste 2022  Študenti sa na slávnostnú promóciu zhromaždia pol hodiny pred jej začiatkom na 1. posch. PF KU v miestnosti  A129!!

  Študenti, ktorí sa nezúčastnia na slávnostnej promócii, nech svoju neúčasť nahlásia na študijnom oddelení telefonicky alebo emailom najneskôr do 01.10.2022!!!

  V prípade, že sa študent nemôže na promócii zúčastniť alebo doklad o ukončení štúdia prevziať osobne, splnomocní inú osobu, ktorá prinesie úradne overené splnomocnenie na prevzatie dokladu po 10.10.2022 a po dohode so svojou študijnou referentkou:
  eva.bumberova@ku.sk
  erika.horvathova@ku.sk
  maria.korbova@ku.sk
  emila.vrablova@ku.sk   (Levoča)

  Študijné oddelenie PF KU v Ružomberku  23.09.2022