Voľby do Akademického senátu Pedagogickej fakulty KU

Voľby do Akademického senátu
Voľby do Akademického senátu Pedagogickej fakulty KU
Začiatok (dátum, čas):5. 10. 2021, 8:00
Koniec (dátum, čas):5. 10. 2021, 13:30

Voľby sa uskutočnia 05. októbra 2021 nasledovne:
v Ružomberku, od 8:00 do 10:30; v budove dekanátu PF KU; Hrabovská cesta 1, v zasadačke č. A114;
v Levoči, od 12:00 do 13:30 v budove Inštitútu Juraja Páleša, Bottova 15, v zasadačke.