Využitie ACT metódy v bežnom živote žiaka cez ADL

  Prednáška a workshop
  Využitie ACT metódy v bežnom živote žiaka cez ADL
  Začiatok (dátum, čas):26. 5. 2022, 9:00
  Koniec (dátum, čas):26. 5. 2022, 12:00
  Miesto:Miestnosť A244
  Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
  Mesto:Ružomberok
  Kategória:Workshop domáci (v SR)
  Zameranie:pedagogické a ucitelské

  Akademická pôda Katedry telesnej výchovy a športu, Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku 26. 05. 2022 (čas: 9,00 hod, miest. A244) privíta medzinárodne uznávanú fyzioterapeutku PhDr. Ingrid Palaščákovú Špringrovú, Ph.D., ktorá je zakladateľkou známej ACT metódy. 

  Využitie ACT metódy v bežnom živote žiaka cez ADL, ako aj v práci budúcich učiteľov telesnej a športovej výchovy, pripravujúcich sa na fakulte nám priblíži vo svojej prednáške a workshoope pod názvom:   
  Akrální koaktivační terapie a jej aplikácia v životnom štýle  detí  a mládeže.

  • Obsahová náplň prednášky a workshoopu:
  • Fyziologický a asymetrický motorický vývin a jeho dopad na pohybový vývoj dieťaťa.
  • Diagnostika v ACT (diagnostika akier, stupne funkčného plochonožia a jeho vplyv na pohybový systém).
  • ADL a ACT - režimové pohybové vzory v rámci denných aktivít.
  • Základná kompenzačná zostava pre udržanie funkčnosti pohybového systému.

  Tešíme sa na stretnutie s vami.

   Katedra telesnej výchovy športu
  Pedagogická fakulta, KU v Ružomberku