ULCA PATHWAY TO EXCELLENT SCHOOLS - KNOWLEDGE-SHARING & NETWORKING IN EDUCATION

  MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ A PRAKTICKÁ KONFERENCIA

   

  Cieľ konferencie
  Naším cieľom je prezentovať myšlienky a intelektuálne výstupy projektu Erasmus+ KA203 a spustiť inovatívnu sieť škôl zahŕňajúcu základné školy, stredné školy, univerzity a súkromné ​​vzdelávacie inštitúcie – sieť ULCA učiteľov a škôl. Ponúkame Vám všetkým jedinečné skúsenosti a nástroje na rozvoj učiteľov a manažérov škôl v prístupe zameranom na žiaka.

  Táto konferencia je kľúčovým podujatím organizovaným tímom projektových partnerov pod vedením tímu z Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v rámci projektu KA Erasmus+ „Upgrade with Learner-centred Approach“ (projekt č. 2020-1- SK01-KA203-078306).
  Do projektu boli zapojení učitelia 5tich krajín Európy: Slovensko, Lotyšsko, Litva, Severné Macedónsko, Slovisko.
  Hlavné ciele projektu sú:
  - zvýšenie kvality univerzitného vzdelávania implementáciou prístupu zameraného na žiaka,
  - rozvíjať excelentné školy založené na EFQM modeli excelentnosti
  - rozvíjať funkčné sebariadenie učiteľa pomocou Learn&Lead a cestu rozvoja učiteľa v školskom prostredí

  Miesto konania
  Dátum: 09. - 10. November 2022
  Adresa: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok

   

  Webová stránka konferencie