Pohybová aktivita žiakov mladšieho školského veku vo vzťahu k ich zdraviu

    Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:Naďa Novotná, Elena Bendíková
    Rok vydania:2020
    Publikácia na stiahnutie: POHYBOVÁ AKTIVITA ŽIAKOV MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU VO VZŤAHU K ICH ZDRAVIU.pdf (1.22M)
    Pohybová aktivita žiakov mladšieho školského veku vo vzťahu k ich zdraviu