Ing. Anna Diačiková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Konzultačné hodiny utorok 9.00 - 11.00, Univerzitná docentka
  Ing. Anna Diačiková, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra manažmentu

  Hrabovská cesta 1
  Ružomberok

  Kancelária: 410
  Telefón:
  Email: anna.diacikova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  13:00 - 14:30

  ResearchGateORCIDAcademia.eduWOS ResearcherSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  Ing. Anna Diačiková, PhD. sa narodila 28. 2. 1955 v Bátovciach, okres Levice. Po absolvovaní štúdia na Gymnáziu v Leviciach a štúdia na Chemickotechnologickej fakulte, odbor technológia makromolekulových látok a vlákien (dnes Fakulta chemickej a potravinárskej technológie) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave nastúpila v roku 1979 do Výskumného ústavu chemických vlákien vo Svite, kde sa venovala aplikovanému výskumu a v roku 1991 získala titul PhD.

  V rokoch 1993 - 1995  vyštudovala odbory Riadenie v konkurenčnom prostredí na City University of Seatle, USA  a odbor Efektívne riadenie a sebariadenie v práci manažéra na British Know How Fond, Bratislava.

  Od roku 1991 do roku 2015 pracovala na Úseku strategického rozvoja spoločnosti Chemosvit, a.s. vo Svite ako manažérka strategického marketingu a integrovaného riadenia informácií, ktoré sa zaradilo svojimi výsledkami medzi najúspešnejšie na svete. Ocenená bola odbornou verejnosťou pre oblasť riadenia informácií a znalostí  v podnikateľskej praxi na celosvetovej konferencii ONLINE 2004 v Londýne. Od roku 2015 pôsobí na Katedre manažmentu PF KU v Ružomberku.

  Absolvovala domáce a zahraničné stáže, vzdelávacie marketingové a manažérske programy. Prednášala na prestížnych domácich a zahraničných konferenciách v Európe, USA, Číne i v Spojených arabských emirátoch. V čase transformácie knižničného systému pôsobila ako ústredná metodička pre marketing a riadenie knižníc na Slovensku pri Slovenskej národnej knižnici v Martine.