Mgr. Daniel Markovič, PhD.

  Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Univerzitný docent
  Mgr. Daniel Markovič, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra sociálnej práce

  Hrabovská cesta 1
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: A417
  Telefón:
  Email: daniel.markovic@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  12:15 - 13:45

  Termín konzultácie si, prosím, rezervujte vopred cez https://calendly.com/daniel-markovic/konzultacia. Konzultácie pre študentov neplatia cez skúškové obdobie.

  ResearchGateORCIDWOS Researcher

  Profesijná charakteristika

  Kto je Daniel Markovič?

  • Vedúci (od roku 2021) a člen Katedry sociálnej práce (od 2009), výskumne sa zameriava na kariérové poradenstvo a problematiku menšinových skupín. Vyučuje predmety venované filozofii a dejinám sociálnej práce, menšinovým skupinám, sociálnej práci v online prostredí a pedagogike (viac na karte Vlastné). 
  • Podpredseda Akademického senátu Pedagogickej fakulty KU. Zároveň člen Komisie pre ekonomické záležitosti a rozvoj.
  • Slovenský koordinátor a člen správnej rady medzinárodného konzorcia ESWOCHY pre spoločný študijný program European Joint Master in Social Work with Children and Youth (Erasmus Mundus) - prvého študijného programu EMJMD na Slovensku.
  • Spolupracovník Centra celoživotného vzdelávania, prednáša odborovú didaktiku, vedie záverečné práce rozširujúceho štúdia a garantuje špecializačné vzdelávanie Kariérový poradca. Je metodikom pedagogickej praxe.
  • Pracovník komunikácie PF KU, spravuje Facebook PF KU. Vedie semináre a tréningy pre učiteľov, výchovných poradcov a pracovníkov CPP.

   

  Bio

  Daniel vyštudoval učiteľstvo predmetov dejepis - slovenský jazyk a literatúra (Mgr.), poradenstvo a sociálnu komunikáciu (Mgr.) a sociálnu prácu (PhD.). Od roku 2009 pôsobí na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, v súčasnosti ako univerzitný docent na Katedre sociálnej práce. 

   

  Celoživotné vzdelávanie (výber)

  • Stockholms Universitet - In service training in career counselling and career development  – 2014
  • Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Inštitút celoživotného vzdelávania, pracovisko Praha: Kariérové poradenstvo - individuálne a skupinové poradenstvo, poradenský systém v ČR, andragogika, metódy poradenstva - 2010

   

  Absolvované kurzy (výber)

  • Národný ústav celoživotného vzdelávania – Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti celoživotného vzdelávania, osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii. Moduly: Poradenstvo pre dospelých; Koučing v poradenskom centre pre dospelých; Podporné nástroje v poradenskom centre pre dospelých – 2015
  • Národný ústav celoživotného vzdelávania – Manažér ďalšieho vzdelávania, osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii. Moduly: Osobitosti vzdelávania dospelých; Vzdelávanie v organizáci – 2015
  • Národný ústav celoživotného vzdelávania – Lektor ďalšieho vzdelávania, osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii. Moduly: Andragogické kompetencie; Didaktické kompetencie; Osobnostné, sociálne a reflexívne kompetencie – 2015

   

  Zahraničné pobyty (výber)

  • Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte (Fakulta verejného zdravotníctva a sociálnej starostlivosti), Riga, Lotyšsko - prednáškové pobyty
  • The Iscte - University Institute of Lisbon, Portugalsko - prednáškové pobyty a BIP
  • Jesuit University Ignatianum in Krakow, Krakov, Poľsko - prednáškový pobyt
  • Viaa Christian University of Applied Sciences, Zwolle, Holandsko - prednáškový pobyt
  • RUDN University, Moskva, Rusko - školenie
  • Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce, Česko - prednáškový pobyt
  • European Association of Schools of Social Work, UNAFORIS, L Université Paris Descartes, Paríž, Francúzsko. Mobilita AGMA za účelom výskumu a účasti na vedeckom podujatí.
  • Fundación Humanismo y Democracia, Madrid, Španielsko - školenie
  • European Meeting Centre – Nowy Staw Foundation, Lublin, Poľsko - prednáškový pobyt
  • University of Bielsko-Biala, Poľsko - prednáškový pobyt
  • Mykolo Romerio Universitetas, Vilnius, Litva - školenie
  • The School of Administration WSA, Bielsko-Biała, Poľsko - prednáškový pobyt
  • Privet - jazyková škola, Kaliningrad, Rusko - výskumný pobyt
  • Štátna akadémia vied a Národná univerzita Tarasa Ševčenka v Kyjeve, Ukrajina - študijný pobyt

   

  Členstvo v organizáciách, subjektoch a pracovných skupinách (výber)

  • člen redakčnej rady vedeckého časopisu SHS Web of Conferences. EDP Sciences (vo Web of Sciences). ISSN: 2261-2424. Čísla: 40 a 51/2018, 68/2019, 131/2022
  • člen Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (2015 - trvá)
  • člen Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci (2013- trvá), člen revíznej komisie (2021 - trvá)
  • člen realizačného tímu pre inovatívny študijný program Poradenstvo a sociálna komunikácia v študijnom odbore sociálna práca (2012)