II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2021/2022

   

  I. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2021/2022 

   

  Prihláška na štúdium

  Elektronická prihláška (všetky stupne) - odporúčané!

   

  Pravidlá prijimacieho konania FF KU na AR 2021/2022

   

  Kontakt na študijné oddelenie:

  Študijné oddelenie

  Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

  Hrabovská cesta 1B

  034 01 Ružomberok

  tel.: +421 44 43 22 708 (spojovateľka)

  email: studijne.ff@ku.sk