Informácie o publikácii

  Autor/Kolektív:Adam Bžoch
  Vydavateľstvo:Bratislava: Kalligram
  Rok vydania:2004
  ISBN:80-7149-652-9
  Signály z diaľky

  Adam Bžoch je známy ako literárny vedec, kritik, prekladateľ a kritický pozorovateľov rozličných fenoménov kultúry súčasnosti. Výber jeho úvah a esejí je orientovaný na aktuálnu knižnú produkciu zo svetovej literatúry, ale i na špecifické problémy moderny, avantgardy či osobnosti kultúry 20. storočia.