Krajinou klinickej neuropsychológie a psychoterapie

    Odborná prednáška v podaní našej absolventky

    Aké chápanie človeka predpokladajú moderné psychoterapeutické smery a je možné ich integrovať s biblickou antropológiou a zároveň neopomenúť súčasné poznatky klinickej neuropsychológie? Táto otázka bola položená v pondelok 25. apríla 2022 v rámci pozvanej prednášky PhDr. Lucie Hreškovej, PhD., klinickej psychologičky a zároveň našej absolventky psychológie. Ako zaznelo, kladenie si uvedenej otázky je dôležité pre porozumenie a následnú psychoterapeutickú starostlivosť o pacientov s diagnózou disociatívnych porúch, psychosomatickej a psychotraumatologickej symptomatológie.

    PhDr. Lucia Hrešková, PhD. sa vo svojej dizertačnej práci venovala neuropsychologickej diagnostike a psychoedukácii pacientov s diagnózou psychogénnych neepileptických záchvatov (PNES). V klinickej a výskumnej práci s pacientmi s psychosomatickými, (pseudo)neurologickými a neurochirurgickými diagnózami pôsobila v Nemocnici Na Homolce v Prahe. Absolvovala stáž v Northeast Epilepsy Regional Group v programe pre pacientov s diagnózou PNES. Má vzdelanie a prax v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii, schématerapii a klinickej hypnóze. Participuje na medzinárodných vedecko-výskumných projektoch a je autorkou a spoluautorkou niekoľkých odborných publikácií. Zároveň je členkou Asociace pro dialog křesťanství a psychologie (ADKP) a v súčasnosti vedie súkromnú prax Kúpele pre dušu s.r.o. v malebných Bardejovských Kúpeľoch.

    Odborné podujatie bolo zorganizované vďaka našim študentom psychológie aktívnym v ružomberskej pobočke Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie (SAŠAP), za čo im patrí veľké poďakovanie.