Naši študenti na divadelnom predstavení

    Dajú sa poznatky z predmetu uplatniť v praxi? Odpoveď na túto otázku hľadali študenti v stredu 20. apríla 2022 na predstavení Znovuzjednotenie Kóreí ružomberského divadla RosaThea. Divadelná hra súčasného francúzskeho dramatika a režiséra Joëla Pommerata je aj o najrôznejších formách ne/lásky, v ktorých bojujeme za svoje šťastie. Po inscenácii skladajúcej sa z desiatich scén mali študenti možnosť diskutovať s režisérkou Mariannou Stančokovou a hercami. Dozvedeli sa podrobnejšie informácie o vklade režiséra a hercov do adaptácie divadelnej hry pre potreby konkrétneho divadelného súboru, o využitej symbolike farieb a priestoru, o práci herca s postavou a pod. Diskusia prebehla vo veľmi priateľskej a neformálnej atmosfére a bola obohatením pre obidve zúčastnené strany. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na spestrení výučby na našej fakulte.