VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA AKADEMICKÝ ROK 2023-2024

  Výsledky prijímacieho konania z 9.5.2023: Anglistika a amerikanistika - jednoodbor (62 KB)
  Výsledky prijímacieho konania z 9.5.2023: Anglistika a amerikanistika - medziodbor (59 KB)
  Výsledky prijímacieho konania dňa 11.5.2023 - Učiteľstvo anglického jazyka v kombinácii-FF (61 KB)
  Výsledky prijímacieho konania dňa 11.5.2023 - Učiteľstvo anglického jazyka v kombinácii-PF (49 KB)
  Výsledky prijímacieho konania dňa 12.5.20223 - Žurnalistika (49 KB)
  Výsledky prijímacieho konania zo 17.5.2023: Anglistika a amerikanistika - medziodbor (56 KB)
  Výsledky prijímacieho konania z 23.5.2023 - Psychológia (708 KB)
  Počty bodov uchádzačov prijímacej skúšky z 23.5.2023 - Psychológia (63 KB)
  Výsledky prijímacieho konania z 29.5.2023 - Psychológia (69 KB)
  Počty bodov uchádzačov prijímacej skúšky z 29.5.2023 - Psychológia (61 KB)
  Výsledky prijímacieho konania z 20.6.2023 - Psychológia (52 KB)
  Výsledky prijímacieho konania zo 27. 6. 2023_systematická filozofia - PhD. (181 KB)
  Výsledky prijímacieho konania z dňa 27. 6. 2023_teória a dejiny žurnalistiky - PhD. (181 KB)
  Výsledky prijímacieho konania z dňa 29. 6. 2023_história - PhD. (182 KB)
  Výsledky prijímacieho konania zo 23. 8. 2023_teória a dejiny žurnalistiky - PhD. (182 KB)
  Výsledky prijímacieho konania dňa 24.8.20223 - Žurnalistika.pdf (55 KB)
  Výsledky prijímacieho konania z 24.8.2023 - AJ - jednoodbor.pdf (59 KB)
  Výsledky prijímacieho konania z 24.8.2023 - AJ - medziodbor.pdf (53 KB)
  Výsledky prijímacieho konania z 24.8.2023 - AJ - učiteľstvo FF.pdf (59 KB)
  Výsledky prijímacieho konania z 24.8.2023 - AJ - učiteľstvo PF.pdf (58 KB)