PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD., MBA

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD., MBA

  Kde ma nájdete

  Katedra špeciálnej pedagogiky

  Hrabovská cesta 1B 034 01 Ružomberok

  Kancelária: A225
  Telefón: 0948048400
  Email: bohuslav.stupak@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  13:30 - 15:00
  Piatok
  13:30 - 15:00

  konzultačné hodiny pre LS 23/24, konzultácie aj po dohode resp. online

  ResearchGateORCIDAcademia.eduWOS Researcher

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie a kvalifikácia:

  2019                 MBA           AKŘaM Uherské Hradiště               Manažment                        

  2009                 PhD.           KU v Ružomberku, PF                     Sociálna práca

  2009                 RŠŠP          KU v Ružomberku, PF                     Špeciálna pedagogika

  2006                 PaedDr.     KU v Ružomberku, PF                     Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ

  2005                 II.kv.sk.      MPC v Prešove                                   Učiteľstvo predmetu TV

  1999                 I.kv.sk.       MPC v Prešove                                   Špecializačné inovačné štúdium 

  1995                 Mgr.            UPJŠ v Košiciach, PF v Prešove   Učiteľstvo všeob-vzd. predmet. tv-geo

  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia:

  2021-2023      riaditeľ      Inštitút Juraja Páleša v Levoči     Levoča                   

  2006-2023      odb.as.      KU v Ružomberku, PF                     Ružomberok

  2002-2010      pedagóg    ZŠ Lipová, Sp. N. Ves                      Spišská Nová Ves

  2002-2006      šéftréner   BK AC LB Sp. N. Ves                          Spišská Nová Ves

  2000-2002      šéftréner   BK SCP Ružomberok                       Ružomberok

  2000-2002      pedagóg   Gymnázium Ružomberok              Ružomberok

  2000-2002      šéftréner   AŠZ SZTK Bratislava                         Ružomberok

  1995-2000      pedagóg   OÚ Sp.N.V., ZŠ Hutnícka                  Spišská Nová Ves

  1995-2000      tréner        BK AC LB Spišská Nová Ves            Spišská Nová Ves