PaedDr. Martina Krušinská, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Univerzitná docentka
  PaedDr. Martina Krušinská, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra hudby

  Námestie A. Hlinku 56
  034 01 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421918 337 455
  Email: martina.krusinska@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie a kvalifikácia:

  Stredoškolské

  1994  Konzervatórium v Žiline, odbor hra na klavíri

  Magisterské

  1998 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor hudobná veda

  Doktorské

  2004 Fakulta prírodných a humanitných vied Prešovskej univerzity v Prešove, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov/ hudobná výchova

  Doktorandské

  2006 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor pedagogika