PaedDr. Miriam Matejová, PhD.

  Zástupkyňa vedúceho katedry, Odborná asistentka
  PaedDr. Miriam Matejová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra hudby

  Námestie A. Hlinku 56
  034 01 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: miriam.matejova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  13:00 - 14:35

  Profesijná charakteristika

  Životopis

  Vzdelanie a kvalifikácia:

  1995 Mgr. Filozofická fakulta Masarykovej univerzity, Brno

  Odbor: Hudobná veda-estetika

  2002 PaedDr. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Odbor: Učiteľstvo odborných umeleckých predmetov v predmete hudobná výchova, zameranie hra na nástroji (klavír)

  2005 PhD. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Odbor 75 – 02 – 09

   

  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia:

  1996 – 2000 ZUŠ Liptovský Mikuláš, učiteľka klavírnej hry a korepetítorka

  1996 - 2002 Pedagogický inštitút sv. Ondreja pri TU v Ružomberku , odborný asistent, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, odborný asistent

  2002- 2005 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, interný doktorand na Katedre hudobnej výchovy vo vednom odbore 75-02-09

  2005 – dot. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, odborný asistent na Katedre hudby