PhDr. Katarína Kohútová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Univerzitná docentka
  PhDr. Katarína Kohútová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra sociálnej práce

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária: A 431
  Telefón:
  Email: katarina.kohutova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  11:00 - 12:30

  Kancelária A431. Konzultácie je potrebné dohodnúť vopred emailom.

  ResearchGateORCIDAcademia.edu

  Profesijná charakteristika

  E D U C A T I O N

  2020                                      Palacky University in Olomouc, rigorous study

   Specialisation:                     Psychology

   

  2013 – 2016                         Catholic University in Ruzomberok, doctoral studies

  Specialisation:                      Social work

   

  02-06/2015                          University of South Bohemia in České Budejovice, study stay

   

  2011 – 2013                          Palacky University in Olomouc, master degree

  Specialisation:                      Psychology

   

  2008 – 2011                           Catholic University in Ruzomberok, bachelor degree       

  Specialisation:                      Psychology

   

  2003 – 2007                           Academy of marketing Martin

  Specialisation:                      accounting, economics (graduated)

   

  C O M P L E T E D    C O U R S E S

  10-12.01.2022                                   Modelovaní statistických vztahu (IBM SPSS AMOS), Acrea, s. r. o., Praha

  19.-21.5.2021                                     Plánovanie výskumu a reprezentativita dát

  26.06.2020                                          Seminár pre koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami, Univerzita Komenského v Bratislave.

  05.12.2018                                          Úvod do bayesovské analýzy dat, Acrea, s. r. o., Praha

  04. 06. 2018                                        Klasifikační a asociační stromy, Acrea, s. r. o., Praha

  12. – 15. 02. 2018                              Školenie v programe IMB SPSS (Logistická regresia, Faktorová analýza, Zhluková analýza), Ružomberok

  11.01.2018                                          Školenie v programe ATLAS.ti, Olomouc

  03/2017                                                Školenie v programe TAP           

  07. 06. 2017                                        IRT Modely – teória a aplikácia, Acrea, s. r. o., Praha

  11/2015                                                Absolvovanie kurzu – Regresná analýza I., Regresná analýza II.

   

  E M P L O Y M E N T

  2021 – 2023            MPSVaR, Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch

   

  09/2016 – present                 Catholic University in Ruzomberok

                                                 Assistant professor

  Job description:                     lessons: Basics of statistics, Basics of qualitative research, General psychology, Social psychology, Developmental psychology, Personality psychology, Educational psychology, Clinical         psychology, Applied social psychology.        

  Research activity:                current work – KEGA - Innovative forms of multimedia support statistical methods in the social and education research (010KU-4/2019), main solver of the project

   

  02/2019 – 08/2019                 Health and Social Care, Faculty of Health studies,  University of Pardubice 

                                                 Assistant professor

  Job description:                    lessons: Developmental psychology, Clinical psychology.