doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Katedrový koordinátor Erasmus+, Univerzitná profesorka
  doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra špeciálnej pedagogiky

  Hrabovská cesta 1B 034 01 Ružomberok

  Kancelária: A 214
  Telefón:
  Email: barbora.kovacova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  09:00 - 10:30
  18:00 - 19:03
  Streda
  09:03 - 10:03

  konzultačné hodiny sú platné na LS 2023/2024 , konzultácie je potrebné dohodnúť si s vyučujúcou vopred, pre študentov ZP je vytvorená skupina fb školiteľka kováčová (je to možnosť online konzultovania prác, ktoré mám zapísané v systéme AIS z pozície školiteľ)

  ResearchGateORCIDAcademia.eduWOS ResearcherSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie a kvalifikácia

  2013 doc. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
  2005 PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Pedagogika
  2001 PaedDr. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Liečebná pedagogika
  1999 Mgr. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Liečebná pedagogika

   

  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov

  1998-1999 liečebný pedagóg Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Žarnovica
  1999-2010 liečebný pedagóg Detské integračné centrum, špeciálnopedagogická poradňa Banská Bystrica
  2002-2004 liečebný pedagóg Špecializovaný liečebný ústav Marína - Kováčová Kováčová
  2005-2011

  odborný

  asistent

  Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta,

  katedra predškolskej a elementárnej pedagogika

  Trnava
  2010-2016

  odborný asistent,

  vedúca katedry

  Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, katedra liečebnej pedagogiky

  Bratislava
  2016-2021 docent

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta,

  katedra pedagogiky a psychológie

  Ružomberok
  2022 -

  profesor

  (funkčné miesto)

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta,

  katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky

  Ružomberok