PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

  Vysokoškolská učiteľka, Katedrový koordinátor Erasmus+, Univerzitná docentka
  PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

  Kde ma nájdete

  Katedra špeciálnej pedagogiky

  Hrabovská cesta 1B 034 01 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: jana.hrcova@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  13:00 - 13:45

  konzultačné hodiny platné na obdobie LS 2023/2024. Konzultácie len na základe predchádzajúcej dohody. Konzultácie k záverečným prácam budú 13.3. na základe predošlej dohody a podľa harmonogramu.

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie:

  2016                  Masarykova univerzita, Brno, Pedagogická fakulta, špeciálna pedagogika, Ph.D.

  2013                  Katolícka univerzita, Ružomberok, Pedagogická fakulta, Špeciálna pedagogika,    PaedDr.

   2012                 Masarykova univerzita, Brno, Pedagogická fakulta,  špeciálna pedagogika,        Mgr.

   

  Ďalšie vzdelanie:

  03/2020 – 07/2020        Tréning DIRFloortime – udelený DIRFloortime Basic Certificate, ICDL – Institute of Developlemt and Learning,                                                  NY, US

  10/2018                            Pohybový program Bilaterálna integrácia – udelený certifikát providera, Bratislava

  02/2016  - 10/2017       Tréning Senzorickej integrácie – certifikát – Pedagóg senzorickej integrácie, Spoločnosť pre senzorickú                                                               integráciu Nemecko (GSID e.V.), Mníchov, Získanie úplnej spôsobilosti na uplatňovanie senzorickej integrácie                                                 podľa A. J. Ayres – pedagogika senzorickej integrácie

  02/2017 – 10/2017        Výcvik v senzorickej integrácii  - Spoločnosť pre senzorickú integráciu Rakúsko (GSIO)

  04/2016                              Certifikát ,,Internationally recognised additional qualification Snoezelen ISNA-mse“ – Medzinárodne uznaná                                                  doplnková kvalifikácie Snoezelen, Medzinárodná asociácia Snoezelen (ISNA-mse), Grandson, Švajčiarsk,                                                          Získanie úplného vzdelania ku koncepcii Snoezelen

   

  Prehľad doterajších pracovných pomerov:

  07(2022 – trvá              Docent

  Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok

  01/2017 – 06/2022        Odborný asistent

  Katedra pedagogiky a  špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok

   

  08/2015 – 03/2020 a 

  09/2021 - trvá               Špeciálny pedagóg – odborný zamestnanec, Spojená škola – Špeciálna základná škola, Ružomberok

   

  04/2017 – 06/2018        Špeciálny pedagóg – odborný zamestnanec, Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Nosko Health Prevention, Ružomberok

   

  08/2014 – 06/2015        Špeciálny pedagóg v triede pre žiakov s autizmom, Spojená škola – Špeciálna základná škola, Ružomberok

   

  09/2012 – 12/2016        Asistent, Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok

   

  09/2010 – trvá               Lektor, garant vzdelávacích aktivít, 3lobit, o.z., Bratislava,

   

  09/2009 – 7/2010          Asistent učiteľa, Spojená škola internátna Námestovo, Slovenská republika