Aktuálne epidemiologické opatrenia na PF KU (zmena od 18.11.2021)

    Vzdelávanie na PF KU bude realizované v súlade s platným Covid automatom pre daný týždeň a daný okres.
    Aktuálne epidemiologické opatrenia na PF KU (zmena od 18.11.2021)

    Od 18.11.2021 do odvolania bude prebiehať výučba na PF KU (pracovisko Ružomberok a pracovisko Levoča) dištančnou metódou u denných a externých študentov.

    Výnimky v súlade s Rozhodnutím rektora R-6/2021 udeľuje dekan PF KU v Ružomberku.