Cez hru k poznaniu 7 s podtitulom Deň detí

  Študenti bakalárskeho štúdia, pod vedením pedagógov z Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky pripravili 4 tvorivé dielne

  V pondelok 3.6.2024 sme na pôde Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku oslávili cez hru Medzinárodný deň detí. Zúčastnili sa ho prváci a druháci zo Základnej školy sv. Vincenta.

  Študenti bakalárskeho štúdia, pod vedením pedagógov z Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky pripravili 4 tvorivé dielne: Svet čísel, Podmorský svet, Svet hudby a Svetoví detektívi. Každé dieťa – žiak, prešlo každou zo štyroch tvorivých dielní. Okrem zaujímavých činností a hier sa aj niečo nové dozvedeli. Mali čas na zábavu, oddych a spoznávanie nového. Deti zaujali matematické hry, zábava s papierom, tanec, ale aj spoznávanie odtlačkov prstov. Tvorivé aktivity boli vopred premyslené a prekonzultované s pedagógmi. V každej miestnosti boli rozdelení žiaci so študentmi a jedným pedagógom.

  Tvorivého dopoludnia sa zúčastnilo cez 80 detí a 25 študentov.  Pre deti to bol oddych a načerpanie nových síl, pre budúcich pedagógov netradičná edukačná činnosť.

   

  Mária Vargová

  KPEP PF KU, organizátor