Čo robili vyučujúci z pedagogickej fakulty v Južnej Afrike? Trénovali učiteľov odborného vzdelávania a prípravy

    Naši vynikajúci pedagógovia z Pedagogickej fakulty KU mali unikátnu príležitosť zdieľať svoje poznatky a skúsenosti so vzdelávateľmi z rôznych kútov sveta na medzinárodnom školení v Južnej Afrike. Toto odborné podujatie sa konalo v meste Port Elizabeth v Juhoafrickej republike od 27. augusta do 1. septembra a privítalo 30 účastníkov zo 7 krajín.

    Tím odborníkov z Pedagogickej fakulty predniesol sériu prednášok a workshopov na témy súvisiace s transformáciou vzdelávania. Tím tvorili Markéta Rusnáková, prorektorka KU pre medzinárodné vzťahy a mobility, Branislav Kľuska, predseda Akademického senátu PF KU, Daniel Markovič, vedúci Katedry sociálnej práce a Jana Kamanová, supervízorka a doktorandka. Témami školenia boli Manažment a selfmanažment pre učiteľov, prístup orientovaný na žiaka, digitálne technológie v triede a supervízia v školstve.
    Každý z pedagógov zdieľal svoje vedomosti a skúsenosti v oblasti vzdelávania s cieľom prispieť k rozvoju medzinárodného vzdelávacieho spoločenstva. Účastníci boli nadšení možnosťou získavať poznatky od našich pedagógov a zdieľať s nimi svoje vlastné perspektívy.

    Pedagogická fakulta sa teší na ďalšie príležitosti na medzinárodnej úrovni a na ďalšiu spoluprácu so vzdelávateľmi z celého sveta. Týmto spôsobom môžeme aktívne prispievať k zlepšeniu kvality vzdelávania na globálnej úrovni.


    Školenie bolo realizované v rámci projektu ERASMUS-EDU-2022-CB-VET Excellence Boost, ktorého hlavnou riešiteľkou za PF KU je prorektorka Markéta Rusnáková.