Deň otvorených dverí 2023 na Pedagogickej fakulte KU

    Deň otvorených dverí 2023 na Pedagogickej fakulte KU

    Katolícka univerzita v Ružomberku otvorila 8. novembra 2023 svoje brány pre záujemcov o vysokoškolské štúdium a širokú verejnosť na všetkých štyroch fakultách. Na deň otvorených dverí sa prišli pozrieť stovky študentov zo stredných škôl. 

    Deň otvorených dverí začal v Aule Jána Pavla II.  prezentáciou o možnostiach štúdia, študijných programoch, medzinárodnej spolupráci KU i o duchovnom poslaní Univerzitného pastoračného centra KU v Ružomberku. 

    Po spoločnej diskusii pokračoval program na Pedagogickej fakulte KU v spoločenských priestoroch fakulty, kde katedry prostredníctvom svojich pedagógov či študentov prezentovali svoje študijné programy. Paralelne prebiehali aj exkurzie a sprievodné akcie v učebniach, laboratóriách i v umeleckých ateliéroch.  

    PF KU ponúka v súčasnosti 55 študijných programov v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni vysokoškolského štúdia v dennej aj v externej forme.