Deviaty ročník konferencie ARS ET EDUCATIO

  V dňoch 22. – 23. novembra 2022 sa v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnil deviaty ročník vedeckej konferencie ARS ET EDUCATIO s medzinárodnou účasťou.
  Deviaty ročník konferencie ARS ET EDUCATIO
  V dňoch 22. – 23. novembra 2022 sa v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnil deviaty ročník vedeckej konferencie ARS ET EDUCATIO s medzinárodnou účasťou.
   
  Katedra hudby, Katedra výtvarnej výchovy a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU v Ružomberku obnovili priame diskusie zamerané na umenie vo vzdelávaní medzi slovenskou, českou a poľskou akademickou obcou. Do konferenčného programu sa zapojilo 30 referujúcich účastníkov z radov doktorandov a vedecko-pedagogických pracovníkov. 
   
  Na úvod nechýbali slová podpory od doc. Jaroslava Demka, rektora Katolíckej univerzity, ktorými vyzdvihol potrebu umenia v živote každého človeka. Neoddeliteľnosť vedeckého aspektu v umeleckých rovinách pripomenul svojím príhovorom prof. Rastislav Adamko, prodekan pre vedu a umenie.
  Konferenčné príspevky boli tematicky rozdelené do viacerých blokov. Poslucháči mohli načerpať nové informácie zo súčasných výsledkov výskumov, ale i obohatiť sa nepoznanými perspektívami smerujúcimi k skvalitneniu umeleckej edukácie. 
   
  V podvečer prvého konferenčného dňa sa Organová sála Katolíckej univerzity v Ružomberku zaplnila účastníkmi konferencie, hosťami a študentmi. Na koncerte k sviatku sv. Cecílie sa predstavili poľskí umelci, mezzosopranistka dr. Anna Noworzyn-Sławińska z Univerzity Jána Pavla Długosza v Częstochowej v klavírnej spolupráci s prof. Gregorzom Biegasom z Hudobnej akadémie Karola Szymanowského v Katoviciach. V ich podaní si účastníci koncertu vypočuli kvalitnú hudobnú interpretáciu neľahkej árie Farnace z 2. dejstva opery Mitridate, Rè di Ponto od W. A. Mozarta, harmonicky neobvyklý a interpretačne hodnotný výber piesní z piesňového cyklu Dwanaście pieśni  od poľského hudobného skladateľa J. Paderewskeho a piesňový cyklus Cinco canciones negras od X. Montsalvatgea. Neutíchajúci potlesk si vyžiadal aj dodatok v podobe Habanéry Carmen z rovnomennej opery G. Bizeta.
   
  Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou podčiarkla dôležitosť umeleckého vzdelávania vo všetkých vekových kategóriách. Vďaka pohľadom zahraničných hostí v nás vzbudila záujem o hlbšie poznávanie skladateľských osobností, uchovávanie vlastného kultúrneho bohatstva či metodické inovácie v oblasti umeleckého vzdelávania. Na strane druhej v nás zanechala naliehavú potrebu medzinárodnej spolupráce medzi študentmi, doktorandmi, pedagógmi či výkonnými umelcami. Verím, že sa táto prosba naplní v najbližšom – jubilejnom ročníku konferencie.
   
  Autor textu a fotografií: Mgr. Lenka Radvanská