Európsky magister sociálnej práce s deťmi a mládežou

Európsky spoločný magister v sociálnej práci s deťmi a mládežou je študijný program, zabezpečovaný štyrmi partnerskými vysokými školami z Litvy, Lotyšska, Portugalska a Slovenska.
Európsky magister sociálnej práce s deťmi a mládežou

13. septembra 2021 sa na univerzite MRU (Vilnius, Litva) uskutočnilo slávnostné otvorenie spoločného programu Európsky spoločný magister v sociálnej práci s deťmi a mládežou. Zhromaždenie otvorila rektorka MRU prof. Inga Žalėnienė.  Pri tejto príležitosti sa prostredníctvom videa prihovorili hosťom a študentom aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak a rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslav Demko. S príhovorom vystúpil veľvyslanec SR pre Litvu a Lotyšsko Ladislav Babčan.

Európsky spoločný magister v sociálnej práci s deťmi a mládežou je študijný program, zabezpečovaný štyrmi partnerskými vysokými školami z Litvy, Lotyšska, Portugalska a Slovenska. Študenti budú tráviť každý semester v inej krajine, všetky náklady im pokryje štipendium Erasmus Mundus. 

Na podujatí sa zúčastnili Markéta Rusnáková, prodekanka PF KU pre zahraničné vzťahy a PR, ktorá je prvou prednášajúcou v rámci tohto programu zo Slovenska a Daniel Markovič, vedúci Katedry sociálnej práce, ktorý adresoval príhovor pätnástim novoprijatým študentom z 12 štátov.