Inovácia vzdelávania v oblasti zdravého držania tela

  Inovované poznatky pre pedagógov a lektorov
  Inovácia vzdelávania v oblasti zdravého držania tela

  Posturálne zdravie je dôležitou súčasťou zdravia školskej populácie, ktoré v súčasnosti zaznamenáva zhoršujúci sa trend a nárast zdravotných problémov v oblasti oporného a pohybového systému. Medzi hlavné príčiny patrí hypokinetický životný štýl školskej populácie, ktorý je poznačený sedentérnosťou, ako aj vyšším príjmom energie oproti výdaju, čo má ďalekosiahle následky na držaní tela žiakov základných a stredných škôl ako aj u detí materských škôl. Vhodne zvolená pohybová aktivita cez prizmu zdravotne-orientovaných programov je v súčasnosti jedným zo spôsobov primárnej prevencie. Inovované poznatky pre pedagógov a lektorov o primárnych štruktúrach organizmu na úrovni posturálneho (musculoskeletálneho) zdravia žiakov a detí sú jedným z aktívnych východiskových foriem prevencie v školskom prostredí. Možnosť ďalšieho vzdelávania, rozvíjania poznatkov a zručností ako aj potrebné informácie nájdete na stránke:

  https://www.ccvpfku.sk/ponuka-ccv-pf-ku/inovacne-vzdelavanie/inovacia-v-oblasti-posturalneho-zdravia/

   

  Odborní garanti vzdelávania: 
  prof. PaedDr. E. Bendíková, PhD., FIEPS World Ambassador,
  doc. PaedDr. R. Rozim, PhD.