Koncert seniorov v Ostrave - záverečný výstup projektu

    ASEB – Active Seniors Educations withouth Barriers
    Koncert seniorov v Ostrave - záverečný výstup projektu

    Medzinárodný projekt Aktívne bezbariérové vzdelávanie pre seniorov (ASEB), na ktorom od roku 2020 participuje Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Katedrou hudby na Pedagogickej fakulte KU, sa v roku 2023 ukončí. Jeho hlavným cieľom bolo vzdelávanie seniorov prostredníctvom informačných technológií a predovšetkým hudby. Svoj kulminačný bod dosiahol projekt v septembri roku 2022 v rámci týždennej blended mobility v Hradci Králové. Zúčastnili sa na nej vybraní seniori z Čiech, Slovenska a Portugalska, ktorí sa po týždennej aktívnej príprave pod vedením medzinárodného tímu hudobníkov prezentovali vo forme spoločného koncertu, na ktorom zazneli ľudové, duchovné i tradičné piesne všetkých troch krajín. Pre veľký úspech tohto podujatia a vďaka hlavným manažérkam projektu – Dr. Zdeňke Telnarovej a Bc. Pavle Janoschovej sa koncert zopakoval aj v srdci projektu – na Ostravskej univerzite v Ostrave v piatok 9. decembra 2022, tentokrát v česko-slovenskom zložení. Programová náplň koncertu, ktorý prebiehal v Komornej sále na Fakulte sociálnych štúdií OU, bola podobná ako v Hradci Králové, avšak z dôvodu prebiehajúceho Adventu mala už aj predvianočný charakter. Hudobné podujatie pútavo sprevádzala hlavná riešiteľka projektu Dr. Telnarová, ktorá zároveň predstavila jeho význam a úspechy: kurzy prednášok o kultúrnom dedičstve zúčastnených krajín, vlastná webová stránka, zdokonaľovanie sa vo využívaní IK technológií, výučba seniorov v hre na ukulele či zostavenie vlastného medzinárodného spevníka. V preplnenej sále zazneli české ľudové piesne, slovenské duchovné piesne a koledy, portugalské tradičné piesne s inštrumentálnym sprievodom na ukulele, ktoré si seniori osvojili a osobitne zdokonalili na spomínanej blended mobilite. Program koncertného večera umocnilo aj vystúpenie detí z Literárno-dramatického odboru a dvoch prípravných speváckych zborov pôsobiacich na Základnej umeleckej škole Eduarda Marhuly v Ostrave, ktoré vedie a diriguje ďalšia členka projektu za OU Dr. Eva Polášková. Na záver si všetci účinkujúci – seniori aj deti spoločne zaspievali české vianočné koledy.

    Na záverečnom verejnom vystúpení projektu ASEB sa zúčastnili viacerí členovia projektu: za manažérsku časť Ing. Jana Husarčíková, doc. Helena Kadučáková a Dr. Marcela Ižová (FZ KU); za odbornú hudobnú stránku projektu doc. Zuzana Zahradníková, ktorá viaceré čísla ostravského koncertu aj dirigovala, doc. Janka Bednáriková a prof. Rastislav Adamko, ktorí koncert sprevádzali hrou na hudobných nástrojoch (PF KU). Seniorskú časť reprezentovalo 11 členiek Chrámového speváckeho zboru Andrej, ktoré boli a sú hlavnými protagonistkami celého projektu a ktoré sa z koncertných podujatí i zo vzniknutých medzinárodných priateľstiev úprimne tešia. 

    Autor: Janka Bednáriková