Konferencia MUSICA MEDIAEVA LITURGICA IV.

    Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
    Konferencia MUSICA MEDIAEVA LITURGICA IV.

    Dňa 1. júna 2022 sa na Katedre hudby PF KU konala v poradí IV. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Musica mediaeva liturgica, ktorá bola obsahovo zameraná na Kartuziánsky žaltár-graduál J 538, rukopis z prelomu 15./16. storočia uložený v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine.

    Medzi prednášateľmi boli vedci – historici, paleografi a muzikológovia pôsobiaci na Slovensku, v Čechách, Poľsku a Slovinsku, ktorí sa venovali vzácnemu rukopisu v užších alebo širších kontextoch. Po ukončení oficiálnej časti konferencie jej účastníci navštívili gotický kostol Všetkých svätých v Ludrovej, kde sa v krátkom umeleckom vystúpení predstavila aj Schola Cantorum Rosenbergensis pod vedením doc. Bednárikovej, ktorá bola hlavnou organizátorkou celého podujatia.