Krajské kolo Geografickej olympiády stredných škôl

  Dňa 19.3.2024 sa na Pedagogickej fakulte KU konalo krajské kolo Geografickej olympiády stredných škôl.
  Krajské kolo Geografickej olympiády stredných škôl

  Dňa 19.3.2024 sa na Pedagogickej fakulte KU konalo krajské kolo Geografickej olympiády stredných škôl. Zúčastnilo sa ho 103 súťažiacich z 23 stredných škôl Žilinského kraja. Všetci študenti písali vedomostný test v Aule KU a potom študenti kategórie A (Aktuálne problémy z regionálnej geografie sveta) a B (Aktuálne problémy z regionálnej geografie Slovenska) obhajovali svoje práce alebo postery v priestoroch Katedry geografie PF KU. Predsedom krajskej komisie GO bola RNDr. Ivana Tomčíková, PhD. a členmi komisie doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc.,  RNDr. Pavol Papčo, PhD. a PaedDr. Rastislav Čief, PhD.

  Výsledky súťaže:

  Kategória A:

  1. miesto: Filip Bajaček z Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku s témou „Keď z pobrežia ubúda, alebo keď sa stáva život na pobreží“ (školiteľ: M. Remenár)
  2. miesto: Jozef Vilček z Gymnázia J.Lettricha v Martine s témou „Ukryté národy“ (školiteľ: G. Franeková)
  3. miesto: Michal Franek z Gymnázia J.Lettricha v Martine s témou „Ekvádor, Kolumbia, Venezuela – nová oblasť napätia“ (školiteľ: G. Franeková)

  Kategória B:

  1. miesto: Andrej Varmecký z Gymnázia Varšavská v Žiline s témou „30 rokov prvých zápisov UNESCO pamiatok na Slovensku“ (školiteľ: A. Panisová)
  2. miesto: Michal Lábaj Gymnázia Varšavská v Žiline s témou „Výhľadové hojdačky na Slovensku a ich geografia“ (školiteľ: A. Panisová)
  3. miesto: Rebeka Jurigová z Gymnázia Varšavská v Žiline s témou „Dôsledky globalizácie na slovenskú ekonomiku a spoločnosť“ (školiteľ: A. Panisová)

  Kategória Z:

  1. miesto: Xander De Wilde z Gymnázia bilingválneho T.Ružičku v Žiline
  2. miesto: Miroslav Böhme z Gymnázia Hlinská v Žiline
  3. miesto: Samuel Polák z Gymnázia A. Bernoláka v Námestove

   

  Srdečne gratulujeme!

  Do celoštátneho kola postupujú prví dvaja zo všetkých kategórií.

                                                                                          Autor:  RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.