Mária Jašurdová: Detské zborové piesne

  Notová publikácia vydaná vďaka finančnej podpore Slovenského ochranného zväzu autorského
  Mária Jašurdová: Detské zborové piesne

  Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA), vykonáva na území Slovenska medzinárodné štandardy ochrany autorských práv, ktorých uplatňovanie na medzinárodnej úrovni sa datuje od roku 1886 tzv. Bernskou dohodou. V súlade s oprávnením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky spravuje na území Slovenska majetkové autorské práva k hudbe z celého sveta, vykonáva kolektívnu správu práv podľa Autorského zákona.

   

  Vďaka Sociálnemu a kultúrnemu fondu SOZA získala Katedra hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity viackrát finančný príspevok, ktorý použila na vydanie notových materiálov. V roku 2014 bola vydaná notová publikácia Musica nova spiritualis (editor Zuzana Zahradníková), jeden z výstupov projektu Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR, ktorý bol na Katedre hudby PF KU v Ružomberku riešený v rokoch 2012 – 2014. V roku 2015 začala Katedra hudby PF KU v Ružomberku s vydávaním klavírnej tvorby Pavla Kršku, jedného z najvýznamnejších súčasných slovenských skladateľov duchovnej a svetskej hudby. Z dvanástich klavírnych opusov podporila SOZA finančne nasledovné: Sonatína pre štvorručný klavír, Fresky pre štvorručný klavír, Drobnosti pre klavír, Skladbičky pre klavír, Slovenské koledy a vianočné piesne pre štvorručný klavír a Rondo pre štvorručný klavír. Všetky editovali Martin Jurčo a Miriam Matejová. 

  Najnovším notovým materiálom, ktorý vznikol vďaka spolupráci Katedry hudby PF KU v Ružomberku a SOZA, budú Detské zborové piesne od Márie Jašurdovej (editor Miriam Matejová). Mária Jašurdová sa okrem pedagogickej, korepetítorskej, zbormajstrovskej činnosti už od mladosti venovala komponovaniu. V súčasnosti sa nachádza v jej portfóliu približne 70 skladieb pre miešané, detské a ženské zbory a capella, prípadne s inštrumentálnym sprievodom. Spočiatku tvorila pre potreby zborov, ktoré viedla. Postupom času ju začali oslovovať k spolupráci viaceré slovenské zbory, sólisti, organizátori Prehliadky detských a mládežníckych zborov Bratislava spievaj, pre ktorú v roku 2015 skomponovala oficiálnu hymnu s rovnomenným názvom. K spolupráci je prizvala televízia LUX, organizátori svätej omše, slúženej počas návštevy pápeža Františka v Šaštíne či v neposlednom rade Katedra hudby PF KU v Ružomberku v rámci projektu Popularizácia novej slovenskej artificiálnej duchovnej hudby v akademickom prostredí. 

  Na základe výbornej skúsenosti z predchádzajúcej spolupráce sme sa na Katedre hudby PF KU v Ružomberku rozhodli opäť osloviť Máriu Jašurdovú a ponúknuť jej vydanie skladieb určených pre detské zbory tlačou. Autorka vybrala do tlače štyri piesne pre alt a klavír z cyklu Z detskej izby, tri ľudové piesne a tri samostatné skladby, z ktorých jedna (Tancuj, tancuj) má dve verzie. Jedenásť skladieb pre detské zbory, ktoré hudobná publikácia ponúka, sú dôkazom výborného citu autorky pre tvorbu určenú detskému interpretovi. Vlastné texty, ktoré nájdeme  vo viacerých skladbách, sú nápadité, plné humoru, živé a pre deti príťažlivé. Hudobná stránka je interpretačne aj poslucháčsky mimoriadne zaujímavá a dynamická. 

  Dúfame, že detská zborová tvorba Márie Jašurdovej, ktorú pokladáme za jednu z najlepších autoriek zborových skladieb tvoriacich v súčasnosti na Slovensku, si nájde pevné miesto v repertoári slovenských detských zborov. 

  Autor: PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
  Katedra hudby PF KU