Medzinárodná vedecká konferencia PEMF 2022

    4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum 2022 (PEMF2022)
    Medzinárodná vedecká konferencia PEMF 2022

    V dňoch 10. a 11. novembra 2022 sa v Poprade v hoteli Tatra konal už 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum 2022 (PEMF2022) s tematikou „Aktuálne trendy a výzvy v oblasti riadenia organizácií“.

    Pedagogická fakulta KU sa na jej príprave podieľala  spoločne s Fakultou managementu UK v Bratislave, Inštitútom manažmentu UCM v Trnave a Slovenskou Akademickou Asociáciou pre Personálny Manažment. Záštitu nad konaním konferencie, tak ako po minulé roky prebral primátor mesta Poprad pán Anton Danko, v zastúpení pána viceprimátora Štefana Pčolu. Konferenciu zahájil dekan PF KU v Ružomberku pán Peter Krška. Konferencia prebiehala prezenčnou a online formou v štyroch paralelných sekciách a zúčastnili sa jej odborníci z ôsmych krajín: zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Grécka, Ukrajiny, Francúzska, Nemecka a Iránu.

    Konferencia  PEMF 2022 aj tentokrát okrem  svojej vysokej odbornej úrovne priniesla priestor pre podnetné diskusie, vzájomné prepojenie vedeckej komunity a možnosti ďalšej spolupráce.