Náš medzinárodný študent tretí v celoslovenskej súťaži ŠVOČ

    Ocenenie študenta anglického programu Európsky spoločný magister sociálnej práce s deťmi a mládežou

    Noah Agbo, študent anglického programu Európsky spoločný magister sociálnej práce s deťmi a mládežou, získal na celoslovenskej súťaži Študentská vedecká a odborná činnosť v odbore sociálna práca tretie miesto. Témou jeho práce bolo Excesívne používanie internetu a sociálna opora u adolescentov, školiteľkou bola doc. Angela Almašiová.

    Porota zložená z vyučujúcich z katedier sociálnej práce zo slovenských univerzít ocenila najmä vysokú úroveň metodológie výskumu a množstvo respondentov. Noah je historicky prvý študent, ktorý v tejto súťaži uspel ako medzinárodný študent.

    Na to, aby mohol súťažiť so slovenskými súťažiacimi, musel vyvinúť o to väčšie úsilie.

    Katedra sociálnej práce PF KU študentovi blahoželá a je na neho hrdá.