Ocenenie docenta Miroslava Sanigu pri príležitosti Dňa učiteľov

  Mesto Ružomberok 28. marca pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo doc. Ing. Miroslava Sanigu, CSc., PhD. z katedry biológie a ekológie PF KU
  Ocenenie docenta Miroslava Sanigu pri príležitosti Dňa učiteľov

  Povolanie učiteľa patrí k výnimočným profesiám, ktoré dokážu ovplyvniť desiatky ľudských životov. Učiteľ je nositeľom kultúrnych a spoločenských hodnôt, pre naše deti a mládež je vzorom, od ktorého získavajú nielen veľa vedomostí, ale ktorý formuje aj ich osobnosť a životné postoje.

  Týmito slovami sa v utorok 26. marca prihovoril primátor mesta Ružomberok Ľubomír Kubáň ružomberským pedagógom na ich tradičnom slávnostnom oceňovaní pri príležitosti Dňa učiteľov. Slávnosť pripravilo oddelenie školstva a mládeže Mestského úradu v Ružomberku na čele s vedúcou Janou Lokajovou a okrem troch desiatok ocenených pedagógov sa jej zúčastnili ich kolegovia či zástupcovia mesta.

  Docent Miroslav Saniga sa 20. januára dožil životného jubilea 60 – rokov, pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a ako vedecký pracovník Ústavu ekológie lesa. Žije v Liptovských Revúcach. Venuje sa ekológii a etológii vtákov, biodiverzite a ochrane terestrických ekosystémov, vzťahmi medzi vtáčou zložkou a rastlinnou zložkou ekosystémov, vzťahmi medzi vtáčími spoločenstvami a meniacimi sa ekosystémami. Osobitne sa zameriava na ekológiu a etológiu hlucháňa hôrneho a murárika červenokrídleho. Píše odborné publikácie a populárno-náučné knihy pre deti aj dospelých. Svoje knihy sám ilustruje a je tiež výborným fotografom. Docent Miroslav Saniga je vedec, ochranár a milovník prírody. Popri vedeckom výskume sa venuje popularizácii ochrany prírody, osobitnú pozornosť venuje deťom a mládeži. V Liptovských Revúcach pri svojom dome vybudoval vtáčiu záhradu s desiatkami kŕmidiel a búdok.

  Zdroj: ruzomberok.sk