Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied za obdobie 2014 – 2019

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied za obdobie 2014 – 2019. Cieľom hodnotiaceho procesu je porovnanie a zvýšenie kvality vedeckej a umeleckej tvorby a podpora konkurencieschopnosti vedeckých inštitúcii. Výsledkom periodického hodnotenia činnosti vedeckých inštitúcií sú profily kvality jednotlivých inštitúcií v 28 oblastiach výskumu. Profil kvality je vyjadrením úrovne kvality výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vo vybranej oblasti výskumu pre dané pracovisko v hodnotenom období. Prvé výsledky ohľadom periodického hodnotenia spolu aj s vysvetlením základných pojmov boli 19. a 20. decembra 2022 zverejnené na stránke https://ver.cvtisr.sk/vysledky/. Pedagogická fakulta bola hodnotená v Pedagogických vedách, Ekonomických vedách a Sociálnej práci a dosiahla nadpriemerne ocenenie tvorivej činnosti medzi všetkými hodnotenými pracoviskami na vysokých škôl a SAV., podrobné hodnotenie a porovnanie s inými pracoviskami je reprezentované na stránke https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/pedagogicka-fakulta/fakulta/system-kvality/periodicke-hodnotenie-ms-vvas-sr-za-obdobie-2014-2019/.

  Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku sa umiestnila v oblasti hodnotenia Pedagogických vied na popredných priečkach, 6, miesto spomedzi 26 hodnotených pracovísk na Slovensku. Fakulta vykázala najvyšší počet zamestnancov, ktorý splnili podmienky na zaradenie do periodického hodnotenia Ministerstva školstva aj napriek jednému z najnižších financovaní na zamestnanca v oblasti výskumu zo strany MŠ VVaŠ SR z hodnotených fakúlt v hodnotenom období. Bližšie informácie Porovnanie hodnotenia pracovísk na Slovensku v oblasti Pedagogických vied.

  V oblasti hodnotenia Ekonomické vedy sa fakulta umiestnila v lepšej polovici z 21 hodnotených fakúlt/univerzít. V profile kvality svetovej literatúry fakulta dosiahla najvyššie hodnotenie zo všetkých pracovísk spolu s Fakultou ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, aj napriek takmer 10-násobne nižšiemu počtu zamestnancov oproti fakulte SPU. Bližšie informácie Porovnanie hodnotenia pracovísk na Slovensku v oblasti Ekonomických vied.

  V oblasti hodnotenia Sociálna práca sa Pedagogická fakulta umiestnila na 2. mieste spomedzi 9 pracovísk, kde sa v sledovanom období realizoval výskum. O kvalite tohto vedného odboru na Katolíckej univerzite svedčí, že spolu s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku sa umiestnili medzi troma najlepšími pracoviskami na Slovensku. V danom odbore na PF KU máme vynikajúcu medzinárodnú spoluprácu a otvorili sme prvý spoločný študijný program Erasmus Mundus v anglickom jazyku na Slovensku, v rámci ktorého študenti postupne študujú v štyroch európskych krajinách. Bližšie informácie o hodnotení Porovnanie hodnotenia pracovísk na Slovensku v oblasti Sociálna práca.

   

  Ružomberok 21. december 2022

   Autor: Štefan Tkačik