Počas prázdnin znovu v škole

  Po úspešnej letnej škole minulý rok na PF KU v Ružomberku, pokračovalo vzdelávanie učiteľov v inovatívnych vyučovacích metódach aj tento rok.
  Počas prázdnin znovu v škole

  Od 04.07.2022 do 13.07.2022 sa konala druhá séria školení učiteľov, tentoraz na Mykolas Romeris University vo Vilniuse, Litva.

  Školenia mali názov „C4 Prístup zameraný na žiaka“ (školiteľka prof. Gabriela Lojová, Univerzita Komenského v Bratislave) a „C5 Learn&Lead Self-manažment“ (školiteľka dr. Jana Chynoradská, Harmony Academy, Trnava). Letnej školy sa zúčastnili učitelia z Litvy, Lotyšska, Severného Macedónska, Slovenska a Slovinska. Školiace aktivity sú súčasťou projektu ULCA – Upgrade with Learner-centred Approach, č. projektu 2020-SK01-KA203-078306, koordinátorom projektu je doc. Markéta Rusnáková, PhD. z PF KU v Ružmberku.

  Účastníci počas školení rozvíjali svoje kompetencie, zdieľali skúsenosti a diskutovali o možnostiach budúcej spolupráce. Po školeniach účastníci navštívili partnerskú organizáciu projektu Základnú školu Pranas Mašiotas, stretli sa s Dianou Petkūnienė, vedúcou Oddelenia všeobecného vzdelávania magistrátu mesta Vilnius, navštívili Seimas (parlament) Litovskej republiky, kde doc. Auksė Petruškevičiūtė predstavila hosťom prácu parlamentu.

   

  Webstránka projektu ULCA